เกี่ยวกับเรา

บริษัท เคดีอาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการขนส่งภายในประเทศ ในรูปแบบของ Supplier ประเภทของ B2G Business to Government, B2B – Business to Business และ B2C – Business to Consumer ให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการให้บริการของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของการติดตามพัสดุ อีกทั้งบริษัทยังคำนึงถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและบริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานพร้อมทั้งเติบโตกับไปบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท เคดีอาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ประกอบกับกิจกรรมทางสังคมที่เป็นการคำนึงถึงด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของผู้ขับขี่และการรับผิดชอบต่อท้องถนน เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมที่สนับสนุนบริการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

 
บริษัทมุ่งเป้าไปที่การขนส่งแบบครบวงจร ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการเครื่องสำอาง อาหาร รถยนต์ แฟชั่น ฯลฯ และสนับสนุนการดำเนินงานแบบห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

imageรถบรรทุกสินค้าทุกคันผ่านมาตรฐานการรับรองและมีคุณภาพ เราใส่ใจทุกขั้นตอนของการขนส่งและองค์ประกอบในการขนส่ง ที่ประกอบไปด้วย คุณภาพคน คุณภาพรถ คุณภาพการบริการ และที่สำคัญเรื่องราคาที่ถูก ซึ่งเราจะช่วยผลักดันให้บริษัทที่ร่วมงานกับเราได้รับประโยชน์สูงสุดเต็มความสามารถ
ตารางราคารถ
ประเภทรถที่ให้บริการ  รถ 4 ล้อ
รถ 4 ล้อใหญ่
รถ 6 ล้อ
รถ 10 ล้อ
ลูกค้าของเรา

      
ลงทะเบียน ผู้ขนส่ง
..คลิก..
ลงทะเบียน ลูกค้า
..คลิก..


โปรโมชั่น

Powered by MakeWebEasy.com